Documentele se află în curs de aprobare.

 

 

- Documentele complete în format .PDF le puteți găsi în secțiunea "Descarcă atașamente" din subsolul paginii (Plan de Management rev.pdf, Regulament rev.pdf, Anexe rev.pdf) -

 

 

Anexă

 

 

PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT

AL PARCULUI NAȚIONAL DEFILEUL JIULUI

ȘI AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI 0063 DEFILEUL JIULUI

 

 

 

 

CUPRINS

CAPITOLUL 1. 5

INTRODUCERE ŞI CONTEXT.. 5

1.1 Scurtă descriere a Planului de Management 5

1.2 Scopul și categoriile de arii protejate 5

1.2.1 Scopul şi încadrarea generală. 5

1.2.2 Arii protejate incluse în Parcul Naţional Defileul Jiului 6

1.3 Baze legale ale ariei protejate. 7

1.3.1 Baza legală a Parcului Naţional Defileul Jiului 7

1.3.2 Baza legală a sitului Natura 2000 - ROSCI0063 Defileul Jiului 7

1.3.3 Baza legală a Planului de Management 8

1.3.4 Baza legală generală. 8

1.4 Procesul de elaborare a Planului de Management 8

1.4.1 Calendarul de elaborare. 9

1.4.2 Aprobarea şi revizuirea Planului de Management 10

1.4.3 Proceduri de modificare a Planului de Management 10

1.4.4 Proceduri de implementare ale Planului de Management 11

1.5 Context 12

Context mondial 12

Context european. 12

Context naţional 13

Context judeţean. 13

CAPITOLUL 2. 15

DESCRIERE GENERALĂ A PARCULUI NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI. 15

2.1 Localizare. 15

2.1.1 Aşezarea geografică. 15

2.1.2 Limitele Parcului Naţional Defileul Jiului/ ROSCI0063 Defileul Jiului 15

2.1.3. Zonarea interioară a Parcului Naţional Defileul Jiului 18

2.2 Administrarea Parcului Naţional Defileul Jiului 31

2.2.1 Capacitatea administrativă. 31

2.2.2 Cercetare şi mijloace de cercetare. 34

2.2.3 Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Defileul Jiului 35

2.2.4 Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Defileul Jiului 36

2.3 Condiţiile fizice. 36

2.3.1 Geologia. 36

2.3.2 Clima. 37

2.3.3 Hidrologia. 38

2.3.4 Pedologia. 39

2.4. Biodiversitatea. 40

2.4.1 Flora. 40

2.4.1.1 Vegetaţie şi habitate. 40

2.4.1.2 Ecosisteme și peisaj 48

2.4.2 Fauna. 49

2.4.2.1 Nevertebrate. 49

2.4.2.2 Vertebrate. 50

Amfibieni şi reptile. 50

Peştii 51

Păsările. 51

Mamiferele. 52

2.4.4 Scurt istoric al cercetărilor ştiinţifice în zonă şi cercetări actuale. 52

2.5 Diversitatea socio-culturală, economică şi folosinţa terenului 56

2.5.1 Comunităţile locale şi conştientizare publică. 56

Localităţi 59

Istoria şi cultura locurilor. 61

2.5.2 Activităţi economice şi folosinţa terenurilor. 64

Folosinţa terenurilor şi exploatarea resurselor naturale. 64

Pescuit ......................................................................................................................................68

Culegătorii 68

Construcţiile. 69

CAPITOLUL 3. 70

EVALUARE, PRESIUNI, AMENINŢĂRI. 70

3.1 Evaluare pentru biodiversitate şi peisaj 85

3.2 Evaluarea culturală. 85

3.3 Evaluarea folosirii terenurilor şi exploatării resurselor naturale. 86

3.4 Evaluarea turismului şi a altor activităţi ”outdoor ”. 87

3.5 Evaluarea educaţiei şi conştientizării populaţiei 91

3.6 Evaluarea managementului administrativ. 92

3.7 Descrierea presiunilor şi ameninţărilor identificate în PNDJ/ ROSCI 00063 Defileul Jiului100

CAPITOLUL 4. 103

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT.. 103

4.1 Scopul Planului de Management 103

4.2 Obiective generale, specifice și activități 103

4.2.1. Obiective generale și specifice. 103

4.2.2 Activitățile din Planul de Management 105

CAPITOLUL 5. 126

BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE.. 126

CAPITOLUL 6. 129

ANEXE.. 129

 

 

CAPITOLUL 1.

INTRODUCERE ŞI CONTEXT

 

 1.1Scurtă descriere a Planului de Management

 

Parcul Naţional Defileul Jiului, denumit în continuare PNDJ este o arie naturală protejată înfiinţată în 2005, cu statut de parc naţional.

În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii, planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din raza de acţiune a parcului, ţinând cont totodată de trăsăturile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice zonei.

Lipsa unei coordonări a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe cuprinsul parcului, a eforturilor şi acţiunilor de conservare poate duce la acţiuni dispersate, cu eficienţă redusă şi la pierderi semnificative din punct de vedere al biodiversităţii şi ale altor valori ale parcului.

Planul de management al PNDJ, denumit în continuare PM, a fost elaborat în vederea unei planificări integrate a acţiunilor ce trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului major al parcului, respectiv conservarea biodiversităţii.

Planul de management va sta la baza activităţii Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului R.A, denumită în continuare RNP APNDJ, este documentul de referinţă pentru planificarea tuturor activităţilor legate de PNDJ.

.......................................................................

 

 

 

Anexă

  

 

Regulament al Parcului Național Defileul Jiului

și al sitului NATURA 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului

 

Capitolul 1.

Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul Parcului Naţional Defileul Jiului și a sitului ROSCI0063 Defileul Jiului

Art. 1- a) Parcul Naţional Defileul Jiului, denumit în continuare PNDJ, a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1581 / 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone şi este arie protejată de interes naţional, fiind încadrată după clasificarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii în categoria a II-a - parc naţional.

  1. Prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, teritoriul Parcului Național Defileul Jiului a fost desemnat și ca sit Natura 2000, sub denumirea ROSCI0063 Defileul Jiului. Prin Decizia Comisiei Europene 2011/64/UE de adoptare a celei de-a patra liste actualizate a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [în temeiul Directivei 92/43/CEE, decizie notificată cu numărul C(2010) 9669], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 8.2.2011, a fost aprobat situl ROSCI0063 Defileul Jiului.
  2. Prevederile prezentului document se aplică în cazul administrării celor două tipuri de arii protejate, parc național respectiv sit Natura 2000.

.......................................................................

 

Anexe

03 Februarie 2014
Publicat în Constituire

Documente în lucru

 

< se poate descărca mai jos  Anexe rev  în format  .pdf >

 

 

 

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.

Abonare la Newsletter

Prin abonare la stiriile noastre, nu veti ramane niciodata neinformat.
Noi nu trimitem spamuri!